امداد پرداز پیشرو در ارائه خدمات بانکی

خانهحرفه

حرفه

شرایط مورد نیاز برای شغل داروسازی

شریک تجاری منابع انسانی (فناوری)

تبریز ، بازار بزرگ ، شریعتی جنوبی

تمام وقت

ما دنبال چی میگردیم ؟
 • از دانش و تجربه صنعت برای شناسایی و جذب بهترین استعدادها استفاده کنید
 • تعیین نیازهای استخدامی فعلی و تهیه پیش‌بینی
 • برنامه ها و استراتژی های جذب استعداد و استخدام پایدار را توسعه دهید
 • ایجاد، سازماندهی و اجرای فرآیندها/ابزارهای جدید و پیشرفته جذب و گزینش برای افزایش کارایی و بهبود کیفیت استخدام‌ها
 • توسعه و نظارت بر استراتژی های منبع یابی نوآورانه برای جذب استعداد از استخرهای استعداد غیر سنتی و/یا متنوع
کاندیدای ایده آل باید دارای:
 • حداقل 6 سال تجربه در زمینه استعدادیابی یا نقش TA مشابه،
 • تجربه در استخدام برای استارت آپ ها الزامی است.
 • دانش عمیق در مورد استخدام و منبع یابی کامل.
 • تجربه با HRIS، ATS، منابع و ابزارهای بازاریابی استخدام
تحلیلگر کسب و کار

تبریز ، بازار بزرگ ، شریعتی جنوبی

تمام وقت

ما دنبال چی میگردیم ؟
 • از دانش و تجربه صنعت برای شناسایی و جذب بهترین استعدادها استفاده کنید
 • تعیین نیازهای استخدامی فعلی و تهیه پیش‌بینی
 • برنامه ها و استراتژی های جذب استعداد و استخدام پایدار را توسعه دهید
 • ایجاد، سازماندهی و اجرای فرآیندها/ابزارهای جدید و پیشرفته جذب و گزینش برای افزایش کارایی و بهبود کیفیت استخدام‌ها
 • توسعه و نظارت بر استراتژی های منبع یابی نوآورانه برای جذب استعداد از استخرهای استعداد غیر سنتی و/یا متنوع
کاندیدای ایده آل باید دارای:
 • حداقل 6 سال تجربه در زمینه استعدادیابی یا نقش TA مشابه،
 • تجربه در استخدام برای استارت آپ ها الزامی است.
 • دانش عمیق در مورد استخدام و منبع یابی کامل.
 • تجربه با HRIS، ATS، منابع و ابزارهای بازاریابی استخدام
دستیار مدیر - استعدادیابی

تبریز ، بازار بزرگ ، شریعتی جنوبی

تمام وقت

ما دنبال چی میگردیم ؟
 • از دانش و تجربه صنعت برای شناسایی و جذب بهترین استعدادها استفاده کنید
 • تعیین نیازهای استخدامی فعلی و تهیه پیش‌بینی
 • برنامه ها و استراتژی های جذب استعداد و استخدام پایدار را توسعه دهید
 • ایجاد، سازماندهی و اجرای فرآیندها/ابزارهای جدید و پیشرفته جذب و گزینش برای افزایش کارایی و بهبود کیفیت استخدام‌ها
 • توسعه و نظارت بر استراتژی های منبع یابی نوآورانه برای جذب استعداد از استخرهای استعداد غیر سنتی و/یا متنوع
کاندیدای ایده آل باید دارای:
 • حداقل 6 سال تجربه در زمینه استعدادیابی یا نقش TA مشابه،
 • تجربه در استخدام برای استارت آپ ها الزامی است.
 • دانش عمیق در مورد استخدام و منبع یابی کامل.
 • تجربه با HRIS، ATS، منابع و ابزارهای بازاریابی استخدام

راههای ارتباطی با امداد پرداز
1003 34 65 021
391 0 162 0901
4 452 462 0919

شنبه - پنجشنبه: 9:00 - 20:00

حرفه
کپی رایت . امداد پرداز . تمامی حقوق محفوظ است
امداد پرداز

error: Content is protected !!