امداد پرداز پیشرو در ارائه خدمات بانکی

خانهعناصرافراد و مشتریان

امداد پرداز

امیر واحدی

رئیس، تجارت الکترونیک
امداد پرداز

زهرا رحمتی

معاون فناوری اطلاعات
امداد پرداز

زیبا نشاطی

معاون فناوری
امداد پرداز

لیلا حاتمی

معاون بازرگانی
error: Content is protected !!