از سال ۱۳۹۵ بانک‌ها واگذاری دستگاه‌های خوپرداز به اشخاص را آغاز کردند و در سال ۱۳۹۶ این روند با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد و اکنون به یک کسب‌وکار تبدیل شده است. واگذاری دستگاه‌های خودپرداز به این صورت است که غالبا دفاتر پیشخوان دولت یا اشخاص حقیقی، این دستگاه‌ها و لوازم جانبی آن را خریداری می‌کنند و سپس با بانک عامل وارد قرارداد می‌شوند.

شخص خریدار این دستگاه‌ها، باید قسمتی از سرمایه خود را برای خرید و قسمتی از آن را برای شارژ پولی دستگاه و سرمایه در گردش ، هزینه کند.