هشدارهای امنیتی در مورد کارت بانکی

1- کارت خود را در جیب یا کیف پولی بگذارید. دقت کنید که کارت تراشیده یا خم نشود.
2- بعد از بیرون آمدن کارت به سرعت کارت را از دستگاه خارج کنید و طوری ایستاده باشید که کسی نتواند کارت را از دستگاه بردارد و فرار کند.
3- هنگام وارد کردن PIN مستقیما جلوی دستگاه باشید تا کسانی که منتظر هستند که از دستگاه خودپرداز استفاده کنند نتوانند رمز شما را متوجه بشوند.
4- بعد از تراکنش، رسید، پول و کارت را بگیرید و از آنجا دور شوید. هرگز در جلوی دستگاه مشغول به شمردن پول خود نشوید.

توصیه: به دلایل امنیتی در شب از خودپردازهایی استفاده کنید که در محل‌های عمومی کاملا روشن قرار داشته باشند. طبق قوانین فقط 4 رقم آخر کارت در رسید تراکنش چاپ می‌شود بنابراین وقتی رسیدی را فروشنده دریافت کرد. شماره حساب شما به صورت مخفی می‌باشد. هر چند که شما باید در هنگام وارد کردن PIN از دیده شدن رمزتان توسط دوربین های امنیتی و کارکنان فروشگاه جلوگیری نمایید. اگر شما از PIN خود محافظت کنید عملا از حساب خود محافظت نموده اید.